Aktualny czas i data

Wyświetlana dokładna godzina i data pobierana jest z serwisu TIME.is, który mierzy i udostępnia Aktualny czas w Polsce.

Jest godzina:

Data

Aktualną datę (dzień, miesiąc, rok) sprawdź też na poniższej kartce z kalendarza. Za pomoca strzałek możesz sprawdzać przeszła oraz przyszłe miesiące.