Czym jest czas?

Jaka jest definicja czasu? Niestety w tym przypadku możemy śmiało powiedzieć, że nie ma jednej definicji przyjętej przez ogół ludności. Ludzie po prostu nie potrafią konkretnie i dosłownie określić czym jest czas. Jedni uważają, że czas to niematerialne continuum, które następuje według schematu Przeszłość – Teraźniejszość – Przyszłość, a wydarzenia, które miały miejsce są nieodwracalne, a wręcz także nieuniknione. Nie oznacza to jednak, że nie możemy odtwarzać lub pozyskiwać informacji dotyczących przeszłych zdarzeń które miały już miejsce. Podobnie jest z przyszłością, chociaż już w tym przypadku dokładne określenie co wydarzy się w przyszłości niestety nie jest możliwe i tylko nieliczne wydarzenia są przewidywane w bardzo okrojonej wersji. Nie istnieje żaden naukowy sposób, który potrafiłby skutecznie pomóc nam, ludziom, przewidywać przyszłość dowolnie wybranego odcinka czasowego. Nawet ludzie, którzy otrzymali dar przewidywania przyszłości nie są często w stanie określić co dokładnie i gdzie dokładnie będzie miało miejsce, często jest to tylko zwyczajny zarys, któremu i tak większość ludzi nie daje wiary.

Gdyby każdy z nas zastanowił się w głębi siebie czym jest czas, czym dla nas samych jest czas i jaką definicję byśmy podali, to duża część z nas zwyczajnie nie potrafiłaby jednym prostym i konkretnym zdaniem określić zjawiska jakim jest upływanie czasu, czy sam czas. Osobiście, po krótkim zastanowieniu się doszedłem do wniosku, że definicja czasu według mnie brzmiała by tak: Czas to jednostka, która pomaga nam określić chronologiczność wydarzeń. Możliwe, że wydaje się to być bezsensownym zdaniem, ale jeżeli zastanowić się nad nim chwilę możemy dojść do wniosku, że czas pomaga nam ustalić co wydarzyło się wcześniej, co później, co dzieje się aktualnie oraz możemy przewidzieć co wydarzy się w przyszłości (jak odległej).

Przyjrzyjmy się teraz innym definicjom czasu jakie były podawane przez wielkich, znanych uczonych. Jednym z pierwszych uczonych jakiego weźmiemy pod lupę jest Newton. Był to angielski uczony, który żył na przełomie siedemnastego i osiemnastego wieku. Przedstawił między innymi prawo powszechnego ciążenia (słynna historia z uderzeniem jabłka w głowę) oraz zasady dynamiki (były to Trzy Zasady Dynamiki Newtona). Albert Einstein Isaac Newton stwierdził, że upływ czasu przebiega identycznie w każdym miejscu oraz, że czas jest bezwzględną i absolutną wielkością. Czas jest niezależny od różnego rodzaju czynników, nie da się go spowolnić, ani przyśpieszyć, ani w żaden inny znany człowiekowi sposób wpłynąć na jego właściwości. Teorię tą na temat czasu używano, aż do momentu kiedy to Albert Einstein stworzył Szczególną Teorię Względności. Einstein stwierdził, iż czasoprzestrzeń (czyli inaczej mówiąc czas) jest czwartym wymiarem, w którym to prędkość upływu czasu jest zależna od siły grawitacji jaka oddziałuje na dane miejsce we Wszechświecie. Mówiąc krótko, prędkość z jaką będą upływać kolejne sekundy zależne są, względem tej teorii, od siły grawitacji. Einstein stwierdził też, że jedna sekunda to uniwersalna jednostka i trwa tyle samo bez względu na to w jakim miejscu we Wszechświecie się znajdujemy, lecz czas pomiędzy dwoma zdarzeniami jest zależny do tego czy w danej chwili jesteśmy na Ziemi czy też poruszamy się w kosmosie z dużą szybkością. Teorię tę dobrze opisuje paradoks bliźniaków. Przyjmijmy, że Tomek i Romek to bliźniacy, Tomek wyrusza w swoją życiową podróż po kosmosie z prędkością bliską prędkości światła, a Romek pozostaje w tym czasie na Ziemi. W teorii Tomek i Romek powinni postarzeć się o tyle samo lat jednak według teorii Einsteina Tomek (który był w podróży) jest młodszy i nie postarzał się tak bardzo jak Romek. Jest to tak zwane zjawisko dylatacji czasu.

W obecnych czasach, problemem filozofii czasu jest tak zwany problem strzałki czasu. Na czym on polega? Problem ten dotyczy kierunku przebiegu czasu. Współczesna trudność fizyków bierze się stąd, że w wielu wzorach wykorzystywanych w fizyce możemy pod zmienną czasu podstawić zarówno liczby ujemne i dodatnie. Dlatego też nie wiadomo z której strony osi czasu powinniśmy umiejscowić przyszłość, a z której przeszłość, ze wzorów fizycznych nie wynika jednoznacznie w którą stronę biegnie czas. Może wydawać się to naprawdę dziwnym twierdzeniem, które dla większości z nas nie będzie problemem.

Podsumowując odnośnie definicji czasu, warto powiedzieć, że gdybyśmy rozpatrzyli wszystkie możliwe, podane wcześniej teorie czasu zauważylibyśmy, że na przełomie dwóch tysięcy lat ludzie nie mogli ustalić jednej konkretnej definicji czasu i nadal nie mogą tego zrobić. Jest to temat, który rozpoczął się w sferach filozoficznych przechodząc dalej do sfer fizycznych, a obecnie temat ten znów powraca do sfer filozoficznych.

© czas.net Kontakt